Hvordan å delta i VIND-en som en atlet?

Les skritt for skritt:

Påmelding til konkurransen

du får et startnummer

Forberedelse av mobilen

applikasjon og settings

Måler app-en korrekt?

rett før du går

Bli rask som en VIND!

Løp av gårde,  lykke til!

1. Påmelding

Påmelding foregår litt annerledes basert på din alder. Er du voksen eller mindreårig?

Mindreårige

1. LOG IN / PROFIL

Logg deg inn i systemet og dann en profil HER.

For mindreårige deltakere gjør dette foreldrene deres under foreldrenes navn.

Ved å danne en profil, fyller man ut: navn, e-mail adresse, språk, land, fødselsdato, passord.  Foreldrene trenger ikke i det hele tatt å fylle ut „personal ID“ eller legge til et bilde.

Foreldrene får se „Consent to the processing of personal data“, som de er oppfordret til å lese – teksten er på norsk.

Ved å trykke på „save and continue“ er man registret i VIND-en:

 • man får en e-mail „Account activation or recovery“ som bekrefter at man har logget seg in
 • i denne meldingen finner man sin „user ID“
 • mer trenger man ikke å gjøre.

 

2. PÅMELDING TIL EN KONKURRANSE

Med ett foreldrene har fått tildelt „user ID“, kan de melde barna sine på en konkurranse:

 • gå til terminlisten
 • velg en konkurranse som barna vil bli med på
 • trykk på „Enter“
 • det finnes bare en mulighet hvordan å delta, og det er som et team – velg „team entry“
 • log deg in med bruk av „personal ID“ eller „user ID“ og passord.

Så havner man i et formular som gjør det mulig å melde et 2-manns LAG på den utvalgte konkurransen. Påmeldingen er ganske enkelt.

 

VIKTIG: 

Nå er det viktig at foreldrene til begge lagmedlemmene snakker sammen. Det blir nemlig bare en av dem som melder begge barna til konkurransen samtidig, under sitt navn.

Og det blir nettopp denne forelderen som blir enig om databehandling av begge barna i laget.

Dette må bli foreldrene til begge barna først enige om. Om dette har gått greit, kan man fortsette:

 • velg kategorien barna vil konkurrere i (jenter, gutter, miks)
 • du får se en melding om at din alder ikke stemmer med kategorien – dette gjør ikke noe, du skal ikke delta som en atlet
 • fyll ut navn på laget, land
 • du kan legge til et bilde av laget eller skrive litt om laget
 • fyll ut „emergency name“ og „emergency telefon“ – obligatorisk
 • du er skrevet som den første deltakeren i laget – trykk på avfallskurven og slett deg selv
 • trykk på „new member“ og fyll ut informasjon om barnet nr. 1
 • trykk på „new member“ og fyll ut informasjon om barnet nr. 2
 • ved å bli enig med databehandling gir du samtykke med databehandling til begge barna
 • les „race terms and conditions“ – det er på norsk
 • trykk på „add entry to cart“.

 

3. BETALING

Nå gjenstår det bare å betale inngangspenger. Trykk på „confirm and checkout“, fyll ut „invoice details“, som bortsett fra navn, e-mail og land, som allerede står forberedt, vil vite også by hvor du stammer fra. „Confirm order“ og betal gjennom PayPal.

Basert på betalingen får du:

 • en e-post „Order Paid“, som bekrefter at du har betalt inngangspengene
 • en e-post „New Team Registering“, som bekrefter at laget har blitt registrert – her finner du „Team ID“
 • en e-post „Race Entry Information,“ som sier deg 2 av tre nøkkel tallene som laget trenger å få vite for å sette ORGSU TRACKING korrekt og begynne å konkurrere, nemlig:
  • race ID
  • private key.

 

4. STARTNUMMER

Det eneste som gjenstår er å få tildelt et startnummer (BIB). Dette foregår ikke automatisk. Når administratoren får en melding om at et nytt team bar blitt registrert til en bestemt konkurranse, gjennomføres det en kontroll på om:

 • laget har utfylt begge navn på utøvere
 • laget har betalt for inngangen
 • laget har utfylt emergency navn og telefon.

Om alt stemmer, får laget tildelt startnummeret. Dette kan man se i terminlisten, i delen „Startlisten“, og laget får en personlig e-post fra administratoren om at man kan begynne å konkurrere. Samtidig får man vedlagt:

 • reglene
 • detaljene på konkurransen med et kart
 • hvordan å sette ORGSU TRACKING og selve mobiltelefonen slik at applikasjonen måler korrekt.

Voksne

1. LOG IN / PROFIL

Logg deg inn i systemet og dann en profil HER.

Begge medlemmene i laget gjør dette for seg selv.

Ved å danne en profil, fyller man ut: navn, e-mail adresse, språk, land, fødselsdato, passord.  Du kan fylle ut „personal ID“ eller legge til et bilde.

„Personal ID“ er ganske nyttig for voksne deltakere og gjør det enklere under påmelding videre.

Se „Consent to the processing of personal data“, vi oppfordrer til å lese det  – teksten er på norsk.

Ved å trykke på „save and continue“ er man registret i VIND-en:

 • man får en e-mail „Account activation or recovery“ som bekrefter at man har logget seg in
 • i denne meldingen finner man sin „user ID“
 • mer trenger man ikke å gjøre.

 

2. PÅMELDING TIL EN KONKURRANSE

Med ett BEGGE atletene har fått tildelt „user ID“, kan du melde ditt lag på en konkurranse:

 • gå til terminlisten
 • velg en konkurranse som laget ditt vil bli med på
 • trykk på „Enter“
 • det finnes bare en mulighet hvordan å delta, og det er som et team – velg „team entry“
 • log deg in med bruk av „personal ID“ eller „user ID“ og passord.

Så havner man i et formular som gjør det mulig å melde et 2-manns LAG på den utvalgte konkurransen. Påmeldingen er ganske enkelt:

 • velg kategorien laget ditt vil konkurrere i (jenter, gutter, miks)
 • fyll ut navn på laget, land
 • du kan legge til et bilde eller skrive litt om laget
 • fyll ut „emergency name“ og „emergency telefon“ – obligatorisk
 • du er skrevet som den første deltakeren, fyll ut den andre deltakeren – du trenger å vite „user ID“ eller „personal ID“
 • les „race terms and conditions“ – det er på norsk
 • trykk på „add entry to cart“.

 

3. BETALING

Nå gjenstår det bare å betale inngangspenger. Trykk på „confirm and checkout“, fyll ut „invoice details“, som bortsett fra navn, e-mail og land, som allerede står forberedt, vil vite også by hvor du stammer fra. „Confirm order“ og betal gjennom PayPal.

Basert på betalingen får du:

 • en e-post „Order Paid“, som bekrefter at du har betalt inngangspengene
 • en e-post „New Team Registering“, som bekrefter at laget har blitt registrert – her finner du „Team ID“
 • en e-post „Race Entry Information,“ som sier deg 2 av tre nøkkel tallene som laget trenger å få vite for å sette ORGSU TRACKING korrekt og begynne å konkurrere, nemlig:
  • race ID
  • private key.

 

4. STARTNUMMER

Det eneste som gjenstår er å få tildelt et startnummer (BIB). Dette foregår ikke automatisk. Når administratoren får en melding om at et nytt team bar blitt registrert til en bestemt konkurranse, gjennomføres det en kontroll på om:

 • laget har utfylt begge navn på utøvere
 • laget har betalt for inngangen
 • laget har utfylt emergency navn og telefon.

Om alt stemmer, får laget tildelt startnummeret. Dette kan man se i terminlisten, i delen „Startlisten“, og laget får en personlig e-post fra administratoren om at man kan begynne å konkurrere. Samtidig får man vedlagt:

 • reglene
 • detaljene på konkurransen med et kart
 • hvordan å sette ORGSU TRACKING og selve mobiltelefonen slik at applikasjonen måler korrekt.

2. Forberedelse av mobilen

Konkurransene i pilotprosjektet VIND er ikke så lange, mobilen deres skulle klare det uten større problemer.

1. Finn alle de tre nøkkelkodene

For å sette applikasjonen ORGSU TRACKING for konkurransen du har meldt deg på, trenger du å vite:

 • race ID
 • startnummer (BIB)
 • private key.

Alle disse tre detaljene har du fått til e-post kassen din.

2. Last ned ORGSU TRACKING applikasjonen

3. Sjekk at mobilen din

 • er godt ladet
 • er på internett (er på data, ikke wifi)
 • har aktivert GPS-posisjonering
 • slå av alle andre applikasjoner, som du ikke trenger under konkurransen, for å spare batteri.

Imidlertid gjør mobilene sitt beste for å spare på batteri. Derfor er det nødvendig å sette mobilen manuelt slik at applikasjonen vil måle og sende GPS-posisjoner under konkurransen, selv om mobilen sovner.

4. Manuelle settings

iOS/Apple

 • først du logger deg inn i applikasjonen Orgsu Tracking, med hjelp av alle de tre nødvendige kodene, godta både mobildata og GPS-posisjonering alltid applikasjonen ber om det, for GPS-posisjonering  velg ALLTID
 • sjekk at power mode: high performance
 • gå til settings, finn Orgsu Tracking og sjekk at app-en:
  • har Mobile Data på
  • har Background App Refresh på
  • Location er i posisjon Always.
VIND metodikk

Teknisk metodikken har blitt forberedt med hjelp og basert på et dokument av Vilem Horak fra Orgsu, takk.

virtuell idrettskonkurranse VIND

Android

 • gå til settings - device care - batery - power mode: high performance
 • og så gå til Battery - App power management
  • velg: Adaptive batery - off
  • Apps that won't be put to sleep - add Orgsu Tracking.
teknisk - android
teknisk - android 2

3. Måler app-en korrekt?

Nå står du utført joggesko eller med ski på beina. Hva skjer nå i all verden?

For å være i fred og ro, og for å oppnå de beste resultatene, gjør forberedelsene litt unna starten, for eksempel 100 m:

 • start Orgsu Tracking applikasjonen
 • fyll ut alle tre nøkkelkodene
 • trykk på START
 • se om tallene Gathered og Sent går opp til 1 og høyere.

Går begge tallene opp, da er alt OK, app-en skal sende GPS-posisjon i løpet av konkurransen. Du kan legge mobilen et sted hvor den har et godt signal, og så kan du løpe av gårde.

4. Bli rask som en VIND!

START

Når du løper gjennom starten, skal konkurransen din AUTOMATISK begynne. Du ser det ikke på skjermen, men i systemet skjer det.

MÅL

Det samme "INGENTING" 🙂 på skjermen skjer når du når målet, konkurransen din skal AUTOMATISK avsluttes. Du kan bare logge deg av, rett etter at du når målet, eller senere, det gjør ikke noe, applikasjonen skal si deg at alle data har blitt send ut.