Reglene

Virtuell Idrettskonkurranse Norge-Dagali (VIND)

VIND er et reelt idrettsarrangement, uten behov for et stort sammenstøt av deltagere, publikum eller arrangører. Påmelding, betaling og resultater foregår on-line.

Det er et pilotprosjekt gjennomført av Dagali Fjellpark (FULL ON AS), støttet av pilot videregående skoler, teknisk basert på ORGSU TRACKING mobilapplikasjon.

Last ned full versjon (inkludert en metodisk del) HER.

De viktigste reglene følger her:

1. Grunnleggende regler

LAG

 • det er 2 ungdommene 15 – 20 år i et lag – de hjelper og støttet hverandre

FAIR PLAY, TA HENSYN

 • vi konkurrerer fair play
 • hovedformålet med denne konkurransen er ikke å være først for enhver pris, men å nyte bevegelsen og styrke kropp og sjel
 • når vi beveger oss ute, tar vi hensyn til naturen

ANSVAR

 • denne virtuelle konkurransen er IKKE en organisert aktivitet
 • hver deltaker starter frivillig og på sin egen risiko
 • det er foreldrene som har ansvar for barna sine
 • foreldrene utrykker sin enighet om deltakelsen ved å melde selv barna på konkurransen
 • bare deltakere som har god helse, ikke påvirket av alkohol eller stoff, kan delta i løpet

START

 • hvert lag starter når de vil, basert på en rimelig vurdering av værforhold og dagslys
 • vi oppfordrer alle til å vurdere sin helsetilstand før de starter
 • deltakelse i løpene er betinget av at alle følger de norske myndighetenes beslutning og direktiv vedrørende Covid-19

PRIS

 • å få målet strekningen under konkurransen og bli en del av en virtuell felles start, koster 80 NOK per et lag
 • inngangspenger betales gjennom PayPal.

2. Utøvere

Konkurransen er beregnet for ungdommer 15 – 20 år. Lagene består av 2 ungdommer:

 • jenter
 • gutter
 • miks.

Laget kan delta i konkurransen flere ganger, om det registreres hver gang under et annet navn (et nytt ID, et nytt startnummer). Da er det praktisk å kalle laget med „I, II, III“ eller „A, B, C“ for eksempel „Tøffinger I“ „Tøffinger II“ „Tøffinger III“ osv.

3+4. Metodisk del

5. Emergency

Under påmeldingen fyller man ut „emergency name“ og  „emergency telefon“ – dette er obligatorisk. Vi oppfordrer lagene til å bli i kontakt med denne personen før man begynner å konkurrere, slik at denne personen kan være på vakt.

6. Strekningen, dato og hvordan man konkurrerer

Strekningen, dato og hvordan man konkurrerer er bestemt i samarbeid med lokale videregående skoler.   Skolen planlegger STREKNINGEN basert på sitt lokalt bekjentskap - hvor ligger STARTEN, hvor går strekningen, hvor ligger MÅLET. Skolen sender GPS-data om den lokale idrettskonkurransen til administratoren, som forbereder strekningen i applikasjonen.

AKTIVITETEN - begge deltakerne kan bevege seg på samme måten / aktivitetene kan bli annerledes – man kan løpe, gå på ski, gå på truger osv.

LØPE I LAG/STAFETT - begge deltakerne trenger ikke nødvendigvis løpe sammen, de kan også løpe stafett.

STREKNINGEN - er utfordrende på sin egen måte, følger en sti / viser bare noen punkter i kartet og gjør strekningen uklar, ER først og fremst TRYGG, UFARLIG.

7. Utstyr under konkurransen

Hvert lag må ha med seg et grunnleggende obligatorisk utstyr gjennom hele løpet:

 • en fungerende mobiltelefon
 • en fungerende hodelykt
 • et ID-kort
 • flaske eller drikkepose
 • ryggsekk som kan inneholde obligatorisk utstyr
 • førstehjelpsveske (plaster, bandasje, desinfeksjon).

8. Førstepremiene

De første vinnernealle 3 kategoriene i alle 10 konkurransene vinner rafting på Numedalslågen med Dagali Fjellpark (FULL ON AS), Perstulvegen 100, 3588 Dagali.

Premiene lar seg gjennomføres i 2021. Rafting-sesongen på elven: midten av mai - midten av oktober.

Dato og tidspunkt for rafting må avtales på forhånd: booking@dagalifjellpark.no eller (+47) 90622675.

Dagali Fjellpark vil gjøre sitt beste for å imøtekomme alle ønskene om datoene, men er ikke forpliktet til å utføre rafting på den datoen vinneren krever. Dagali Fjellpark forbeholder seg retten til å endre den avtalte dato i henhold til dagens situasjon (vannstand, bemanning av arrangementet osv.).

9. Resultater

RE-PLAY

Forløpende resultater vises on-line på nettet i enhver tid. Hvem som helst kan velge flere startnumre og re-play dem som en felles start. Informasjon om deltakere som er sett er:

 • startnummer (BIB)
 • navn på laget.

RESULTATLISTE

Final resultater blir sett når konkurransen avsluttes. Da er det både mulig å se re-play som en felles start, og se resultatliste med informasjon om hvem som har vant. Informasjon om deltakere som er sett er:

 • startnummer (BIB)
 • navn på laget.
 • navn på lagmedlemmene
 • flagg, land
 • kjønn, kategori
 • total time, loss, mål

Vinnerne på konkurransene blir kontaktet angående dato på rafting.

10. Diskvalifisering

Brudd på hvilken som helst regel er grunnlag for diskvalifisering

11. GDPR

Les eget dokument om GDPR.

12. Erklæring

VOKSNE deltakere
Ved å påbegynne konkurransen, dvs. at man logger seg inn i ORGSU TRACKING, bruker alle tre nødvendige nøkkeltall, og begynner å konkurrere, erklærer hver voksen deltaker at:

 • hun/henne er klar over at denne virtuelle konkurransen IKKE er en organisert aktivitet
 • hun/henne starter frivillig og utelukkende på sin egen risiko
 • hun/henne er enig om databehandling
 • hun/henne har mottatt all nødvendig informasjon og instruksjon om konkurransen og bekrefter at han/henne er fysisk og mentalt i stand til å delta;
 • hun/henne er klar over at det er bare hun/henne som er ansvarlig for sin helse og liv i løpet av konkurransen
 • laget starter basert på en rimelig vurdering av værforhold og dagslys.

UMYNDIGE deltakere

Ved å påbegynne konkurransen, dvs. at man logger seg inn i ORGSU TRACKING, bruker alle tre nødvendige nøkkeltall, og begynner å konkurrere, erklærer foreldrene til umyndige deltakere at:

 • de er klar over at denne virtuelle konkurransen IKKE er en organisert aktivitet
 • det var de som frivillig meldte barna sine på konkurransen
 • det er utelukkende de som har ansvar for barna sine under konkurransen
 • de har mottatt all nødvendig informasjon og instruksjon om konkurransen og bekrefter at barna deres er fysisk og mentalt i stand til å delta;
 • de er klar over at det er bare de som er ansvarlig for helse og liv til barna deres i løpet av konkurransen
 • laget starter basert på en rimelig vurdering av værforhold og dagslys
 • foreldrene til begge lagmedlemmene er enige om at barna kan skal delta
 • foreldrene til begge lagmedlemmene er enige om at det er bare en av foreldrene som gir samtykke med databehandling av begge barna i laget.

 

Dagali Fjellpark (FULL ON AS) forbeholder seg retten til å endre reglene uten forvarsel. Ved omstridt tolkning av reglene er Dagali Fjellpark sin endelige avgjørelse gyldig.