Mountain Cart Dagali Fjellpark

Samtykke fra foreldre/foresatte

Deltakere under 18 år må levere inn samtykke fra foreldre/foresatte. I forkant av aktiviteten vil deltakerne få sikkerhetsinformasjon om risikoer og situasjoner som kan oppstå underveis.

1 person per Cart

Minst 12 år og 150 cm høg, maks 100 kilo.

Nyt en rolig tur nedoverbakken

1-timesbilletten dekker opptil 8 tur nedoverbakken: 570 m opp med skiheis, og 670 m ned Cart-løypa.

Sikkerhetsutstyr inkludert

En integral helhjelm og briller beskytter deg under turen. Leie og heiskort er inkludert.

 • Hjelm, briller og solide sko skal brukes under hele aktiviteten.
 • Plasser føttene riktig på fotstøttene.
 • Brems sikkert og i god tid før du møter hindringer.
 • Kjøring er kun tillatt på den markerte løypa.
 • Aktiviteter på skiheisen som innebærer fare for mennesker og heisutstyr, er forbudt.
 • Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre. Kommer du bakfra (ovenfra) er du ansvarlig for å unngå kollisjon.
 • Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.
 • Hvis du kjører forbi en annen Cart-fører, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass og kjøre forbi trygt.
 • Ikke stopp midt i løypa. Hvis du blir tvunget til å stoppe, trekk deg alltid ut til siden umiddelbart. Ikke stopp på trange steder, eller på steder der du ikke vil bli sett av Cart-førere som kommer etter deg.
 • Følg skilt, merking og anvisninger.
 • Ved skader er det din plikt å stoppe og hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Egenerklæring for foreldre/foresatte til umyndige deltagere

1. Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene for Mountain Carts.
2. Jeg bekrefter at deltakeren ikke har eller har hatt sykdommer som kan framkalle akutte anfall.
3. Jeg bekrefter at deltakeren er minst 12 år gammel, minst 150 cm høy og at kroppsvekten er under 100 kg.
4. Jeg bekrefter at deltageren vil delta i Mountain Cart i regi av FULL ON AS (Dagali Fjellpark) klar over risikoene aktiviteten inkluderer. Jeg bekrefter det å ha mottatt informasjon om disse risikoene og mulige klager.
5. Jeg aksepterer at bilder og video som blir tatt av deltakeren i forbindelse med gjennomføring av aktiviteter med FULL ON AS kan brukes til firmaets markedsføring.
6. Jeg aksepterer at ved å delta på aktiviteten, bekrefter deltakeren det å ha fått tilstrekkelig sikkerhetsinformasjon, og det å ha blitt informert om risikoer og mulige skadetilfeller.
7. Jeg er kjent med at FULL ON AS har ansvarsforsikring, men ikke ulykkesforsikring for deltagerne. Jeg vet derfor at deltakeren ikke er forsikret gjennom FULL ON AS dersom en ulykke oppstår som resultat av situasjon deltakeren selv er skyld i, eller som FULL ON AS ikke kan lastes for.
8. Jeg aksepterer at hverken FULL ON AS, eller personer som opptrer på vegne av FULL ON AS, kan gjøres ansvarlig for noen form for skade som skulle skje deltakeren i tilknytning til aktivitetene. Med skade menes både skade på person og gjenstander.
9. Jeg aksepterer at heller ikke tredjemenn, herunder familie, kan gjøre krav gjeldende overfor FULL ON AS eller overfor personer som opptrer på vegne av FULL ON AS.
10. Eventuelle krav mot FULL ON AS reguleres av norsk rett, og eventuelle søksmål som ikke bortfaller på grunnlag av det ovenstående må reises ved FULL ON AS sitt hjemting.
11. Jeg har grundig lest det ovenstående, og forstått hva erklæringen innebærer. Jeg forstår at ved å signere nedenfor så aksepterer jeg de risikoene som aktivitet i regi av FULL ON AS innebærer, og samtidig godtar jeg den ovennevnte ansvarsfraskrivelse.

Samtykke fra foreldre/foresatte

 • Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene og egenerklæringen for Mountain Cart aktiviteten. Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet gir jeg mitt samtykke til at den mindreårige oppført nedenfor kan delta i aktiviteten.

 • Deltakeren i aktiviteten

 • Personvern erklæring

  FULL ON AS (Dagali Fjellpark) erklærer herved at personopplysninger kun blir brukt i forbindelse med utførelse av aktiviteten. Aldri vil personopplysningene bli brukt til reklameformål.