Hva skjer på Dagali Fjellpark?

Januar - juni 2021

Workshoper fokusert på livsmestring 👍, demokrati, medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Best for klassetur.

Jan Hvizdal - en sosialantropolog, oppdagelsesreisende, hundekjører og fotograf

LØRDAG 27.2. og LØRDAG 6.3.2021

Vinterferie med nissen - pass på lua di!

Best for familier med barn.

Vi inviterer alle til vinterferie på Dagali Fjellpark: det blir aktiviteter og lek for alle BARN.

Nissen vår elsker kjelker og ski, men først og fremst LUER 🤠

 

 

nissen events courses

30.8. - 3.9. 2021

Sea Fly Fishing Casting Camp 🐟

Best for fiskere.

Guiden: Jaromir Horak, Czech Republic