Hva skjer på Dagali Fjellpark?

Januar - juni 2021

Workshoper fokusert på livsmestring, demokrati, medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Best for klassetur.

Jan Hvizdal - en sosialantropolog, oppdagelsesreisende, hundekjører og fotograf

30.8. - 3.9. 2021

Sea Fly Fishing Casting Camp

Best for fiskere.

Guiden: Jaromir Horak, Czech Republic