Book sled run at Dagali Fjellpark

"Was it worth going 7 hours there and back for 2 hours on the sled run?" "Definitely YES!" @tooormartin

Dagali_Fjellpark
  • Kontakt / Contact

  • Skriv din e-postadresse korrekt, du får en bekreftelse på aking på denne adressen. / Write your e-mail address correctly, you will receive a confirmation of sledding at this address.
  • Bestilling / Order

  • Bare én person per kjelke. Aldersgrensen for aking: 12 år når barnet AKER alene (foreldrene aker ikke), 10 år når barnet AKER sammen med en voksen - hver person har sin egne kjelke. / Only one person per sledge. The minimum age limit for sledging: 12 years for children who are sledging alone, 10 years for children who are sledging side by side with an adult.
  • Se åpningstider for å sjekke om det blir åpent. / See opening hours to check if it will be open.
  • Kom 15 minutter før. / Come 15 minutes before.
  • Snart ved målet!/ Soon in the finish!